Sisaruksien ilmoittaminen / Anmeldung von Geschwisterkindern

Finnischer Schulverein Frankfurt e.V., Volkerstrasse 20, 64625 Bensheim

www.suomikoulu-frankfurt.de

Sisaruksien ilmoittaminen Frankfurtin Suomi-kouluun / Anmelden von Geschwisterkindern zum finnischen Schulverein Frankfurt e.V.

Huoltajan tiedot / Angaben des Erziehungsberechtigten

Lapsen tiedot / Daten des Kindes

Valokuvaluvat

Lapsestani saa ottaa kuvia ja niitä saa julkaista ilman nimiä…

Mein Kind darf fotografiert und die Fotos dürfen ohne Namen veröffentlicht werden…

Vakuutukset ja eroaminen

1. Frankfurtin suomalaisella kouluyhdistyksellä on yhdistyksille tarkoitettu vastuuvakuutus. Se ei kuitenkaan korvaa opetuksen aikana lapsellesi tapahtuneita henkilökohtaisen vastuuvakuutuksen piiriin kuuluvia vahinkoja. Yhdistyksemme suosittelee jäseniään ottamaan henkilökohtaisen vastuuvakuutuksen.

Der Schulverein hat eine Vereinshaftpflichtversicherung abgeschlossen. Hierbei ist jedoch nicht die gesetzliche Haftpflicht Ihres Kindes abgedeckt. Der finnische Schulverein empfiehlt daher den Abschluss einer Privathaftpflichtversicherung.

2. Frankfurtin suomalainen kouluyhdistys suosittelee ottamaan lapselle henkilökohtaisen tapaturmavakuutuksen. Yhdistyksellä ei ole erillistä tapaturmavakuutusta oppilaille.

Unser Verein empfiehlt für seine Mitglieder den Abschluss einer Unfallversicherung. Der Verein hat keine Unfallversicherung abgeschlossen.

3. Yhdistyksestä eroamisesta on tehtävä johtokunnalle kirjallinen ilmoitus viimeistään kolme kuukautta ennen toimintavuoden päättymistä.

Der Austritt muss spätestens drei Monate vor Ende des Geschäftsjahres schriftlich gegenüber dem Vorstand erfolgen.

Tietojen tallennus ja käyttö

Tiedot tallennetaan Frankfurtin suomalaisen kielikoulun osoiterekisteriin. Rekisterin tietoja säilytetään jäsenyyden voimassaoloajan. Niitä käytetään yhteydenottoihin Suomi-koulun jäsenyyden puitteissa. Niitä ei luovuteta ulkopuolisille. Tiedot voi koska tahansa tarkistaa ja pyytää poistettaviksi.

Die Daten werden von der finnischen Schulverein FFM e.V. (Montagschule) elektronisch für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert. Sie werden für Kontaktaufnahmen im Rahmen der Arbeit der finnischen Sprachschule verwendet. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben. Es ist jederzeit möglich, um Überprüfung oder Löschung der gespeicherten Daten zu bitten.

Tietosuojasta / Datenschutz Lomakkeella kerättyjen henkilötietojen suhteen huomioidaan EU:n yleinen tietosuoja-asetus. Jos kerätyt henkilötiedot koskevat alaikäistä henkilöä, tulee tietojen antajana olla hänen huoltajansa. Tietosuojaseloste löytyy verkkosivun alatunnisteessa olevan linkin kautta.

Im Hinblick auf die mit diesem Formular gesammelten personenbezogenen Daten beachten wir die Datenschutz-Grundverordnung der EU. Anmeldung Minderjähriger geschieht durch eine/n Erziehungsberechtigte/n. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie über den entsprechenden Link im Footer unserer Webseite.

Klikkaamalla “Absenden / Lähetä”-painiketta täytetty lomake lähetetään Suomi-koululle ja kopio annettuun sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan, että osoite on oikein.

Wenn Sie “Absenden / Lähetä” klicken, wird dieses Formular an die Finnische Sprachschule FFM e.V. und eine Kopie an die obengenannte E-Mail-Adresse versendet. Bitte überprüfen Sie, dass die Adresse korrekt ist.