Yleistä

Koulusysteemi ja lastenhoito

Saksassa koululaitos on osavaltion toimivaltaan kuuluva asia, siksi koulujen opetussuunnitelmat, lomat ja aloitusaika vaihtelevat eri puolilla maata. Hessenissä koulun aloittaa syksyllä lapsi, joka on kesäkuun loppuun mennessä täyttänyt 6 vuotta. Esikoulua Suomen tapaan ei ole. Tarhoissa on monesti järjestetty omaa ohjelmaa syksyllä kouluun menijöille (”Schulanfängerprojekte”) ja lisäksi on olemassa ns. Vorschule-luokkia, mutta ne on yleensä tarkoitettu lapsille jolla on erityistarpeita puheen tai muun kehityksen kanssa. Kouluntien aloittamista juhlitaan usein isosti kutsumalla paljon vieraita. Lisäksi kouluilla on juhlia uusille koululaisille. Saksassa koulunsa aloittava (ABC-Schütze) saa koulun alun kunniaksi vanhemmiltaan ja/tai muilta sukulaisilta “koulu tuutin” (Schultüte, Zuckertüte”),  joka on kaartion muotoinen yleensä pahvinen suuri torvi, johon laitetaan sisään karkkia ja koulutarvikkeita.  Tämä otetaan sitten ensimäisenä koulupäivänä mukaan kouluun. Peruskoulu (Grundschule) kestää 4 vuotta ja koulu määräytyy asuinpaikan mukaan (lähikoulu). 10-11-vuotiaana lapsi voi koulun ja vanhempien välisen keskustelun perusteella joko pyrkiä haluamaansa lukioon (Gymnasium), johon tarvitaan yleensä sekä hyvä keskiarvo että mahdollisesti muuta koulun vaatimaa erikoistosaamista tai haluamaansa oppikouluun (Realschule) tai kansakouluun (Haupschule). Koulujen oppimateriaalin maksavat vanhemmat. Ruokailu on monissa koulussa järjestetty, mutta siitä täytyy maksaa erikseen. Koulupäivät ovat varsinkin alaluokilla lyhyitä, siksi useimmissa peruskouluissa pyritty järjestämään mahdollisuus maksulliseen lasteniltapäivähoitoon (Hort). Paikkaa sieltä ei saa automaattisesti kun lapsi menee kouluun vaan se täytyy anoa erikseen. Lisäksi on olemassa koulujen kerho- ja harrastepiirejä, jotka toimivat iltapäivisin kouluilla. Loma-ajat vaihtelevat osavaltioittain, mutta ne jakaantuvat tasaisemmin koko vuodelle kuin Suomen kesälomapainotteinen rytmi. Hessenin kouluilla on vuodessa 13 viikkoa lomaa vuodessa. Kaikilla kouluilla ei ole järjestetty loma-aikojen hoitoa.

Päiväkoteja Saksassa löytyy paitsi jokaiselta kunnalta vähintään yksi, niin usein myös paikkakunnan sekä katolisella että evankelisella seurakunnalla on omansa. Näiden lisäksi suurissa kaupungeissa on useita yksityisiä erikoispäiväkoteja kuten Waldorf ja kansainvälinen päiväkoti. Jokaisella yli 3-vuotiaalla lapsella on oikeus päiväkotipaikkaan, mutta jos haluaa tiettyyn esim. kotinsa lähimpään tarhaan kannattaa hakemus tehdä hyvin ajoissa. Yli 3-vuotiaalle lapselle haetaan Kindergartenplatz (KITA = Kindergarten Tagesstätte) ja alle 3-vuotiaalle tarvitaan Krippenplatz, . Näitä viimeksi mainittuja on Hessenissä hyvin vähän ja niitä on erityisen vaikea saada, joten hakemus kannattaa jättää hyvin aikaisin. Ne ovat lisäksi vanhemmille kalliimpia kuin Kidergartenplatz. Tarhoissa on ruokailu järjestetty, mutta se maksaa erikseen. Hessenin osavaltio tarjoaa ns. ”Bambini” ohjelman puitteissa maksuttoman aamupäivähoidon viimeisen vuoden ajalta ennen koulun alkua, asiasta saa lisää tietoa kunnalta. Tarhojen aukioloajat ovat täysin tarhakohtaisia eikä yleistä sääntöä ole.

Lastenlääkäri

Saksassa ei ole suomen tapaista neuvolajärjestelmää vaan lasten rokotukset ja vuositarkastukset hoidetaan niin sanottuina U-tutkimuksina (U=Untersuchung) lastenlääkärin luona. U-tutkimuksia on yhteensä 9 kappaletta, joista U1-U6 ovat heti vauvan ensimmäisen elinvuoden aikana ja sitten vuoden välein koulun alkuun asti (6:een ikävuoteen saakka). Rokotuksista on sovittava lastenlääkärin kanssa, joka myös rokottaa (Saksassa sairaan/terveydenhoitajalla ei oleoikeuksia rokottaa). Teineille tehdään J1- tutkimus (J=Jugend). Jos on eurooppalaisen sairasvakuutuksen piirissä (joko saksalaisen tai KELAlta saadun) on oikeutettu saamaan kassan maksamana säännönmukaiset lastenlääkärin tarkastukset ja perusrokotukset. Saksassa ei erikoislääkärille (kuten lastenlääkäri) tarvita erillistä lähetettä vaan ajan voi varata suoraan haluamansa lääkärin vastaanotolta.

(Lähteet: www.wikipedia.de, Hessisches Kultusministerium, Landeselternbeirat Hessen)